Klachtenprocedure

Eurolac Lactatiekunde streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u, ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze opdrachtgevers en cliënten die gebruik maken van ons winkel- en scholingsaanbod en consulten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities
1.1.  Klacht Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) opdrachtgever over de activiteiten van Eurolac Lactatiekunde
1.2.  Opdrachtgever Elke (potentiële) afnemer van een diensten of producten van Eurolac Lactatiekunde
1.3  Klager: /em> de persoon die de klacht indient, dit kan de opdrachtgever zijn of een door de opdrachtgever aangewezen vertegenwoordiger.