Aanvullende voorwaarden

Aansprakelijkheid

Eurolac Lactatiekunde, Eurolac Webwinkel en Gonneke van Veldhuizen-Staas, lactatiekundige, kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat als gevolg van de wettelijk verplichte onvoldoende etikettering of beschrijving van geleverde diensten of producten.

Eurolac Lactatiekunde levert diensten, producten en hulpmiddelen ter ondersteuning van borstvoeding. Eurolac Lactatiekunde werkt volgens de WHO Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor borstvoeding/moedermelk en volgens de geldende ethische en gedragscodes voor de beroepsgroep.

Eurolac lactatiekundige zorg wordt naar beste weten en kunnen geboden, volgens de volgens de geldende ethische en gedragscodes voor de beroepsgroep. Eurolac.net producten en hulpmiddelen worden met de grootste zorg toebereid en verpakt. Eurolac is niet verantwoordelijk voor schade door onjuist of onoordeelkundig gebruik. Eurolac raadt met klem aan om hulpmiddelen alleen te gebruiken op advies en onder begeleiding van een lactatiekundige. Lactatiekundige hulpmiddelen en advies zijn geen vervanging van medische zorg voor medische condities.
Als gevolg van wetgeving rondom het claimen van gezondheid beïnvloedende werking van niet als zodanig geregistreerde middelen en producten, is het voor Eurolac niet mogelijk en toegestaan, op de winkelsite of de hoofdsite eurolac.net, bij veel van de in de webwinkel verkrijgbare producten te omschrijven waarvoor ze kunnen worden gebruikt, noch te verwijzen naar artikelen, internetsites of andere documenten waar klanten deze informatie wel kunnen verkrijgen. Klanten wordt daarom aangeraden zich voorafgaand aan aanschaf terdege te laten informeren door bijvoorbeeld een lactatiekundige.

Prijzen

De in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW en inclusief administratie en verzend kosten binnen Nederland. Voor verzending naar het buitenland wordt een toeslag voor verzending gerekend.
Kortingen kunnen worden toegekend via kortingscodes. Deze kortingen worden berekend over het factuurbedrag exclusief administratie en verzend kosten.
Voor grootverbruikers (therapeuten) en wederverkopers gelden aangepaste prijzen. Deze zijn te vinden in de winkel als categorie B2B.

Verzending

Eurolac streeft ernaar bestelde producten binnen 3 dagen op het bezorgadres afgeleverd te hebben, tenzij anders op de winkelsite aangegeven. Op het moment dat de zending bij post.nl is aangeboden, heeft Eurolac.net echter geen controle meer over het verloop van de aflevering; pakketpost kan wel via T&Tcode worden gevolgd.
Bestellingen die op maandag tot en met dinsdag en op donderdag voor 15:00u en op vrijdag voor 12:00u binnenkomen worden in principe dezelfde dag verwerkt en verzonden. Let voor uitzonderingen goed op de aankondigingen op de winkelsite over tijdelijke winkelsluitingen. U ontvangt een verzendbevestiging op het moment dat uw bestelling aan Post.nl wordt aangeboden. In principe zou het vanaf dat moment binnen 24 uur (of op de volgende werkdag) moeten worden geleverd door Post.nl. Indien de post er langer dan drie werkdagen over doet om te leveren wordt u geadviseerd bij hen te klagen.

Controleer bij het uitblijven van de bestelling of de adresgegevens correct zijn opgegeven. Indien het adres klopt kan Eurolac de bestelling kosteloos opnieuw versturen. Bij nasturen bij foutieve adressering worden portokosten in rekening gebracht.

Betaling

Voor betaling kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • iDeal, Mister Cash en Sofort Banking zorgen voor prompte betaling vooraf via uw eigen vertrouwde internet bankier omgeving. De kosten die de banken berekenen worden door Eurolac voor u betaald. Uw bestelling wordt direct na bevestiging van de betaling verwerkt.
 • AfterPay biedt de mogelijkheid om achteraf te betalen en wel direct de bestelling opgestuurd te krijgen. Klik hier voor de AfterPay voorwaarden.
 • Bestellen op rekening is ook mogelijk. Uw bestelling wordt alvast klaargemaakt en verzonden op het moment dat de bank bevestigt dat de betaling is ontvangen. Indien uw bestelling niet binnen drie weken wordt bevestigd door betaling, wordt de bestelling geannuleerd.
 • Bij afhalen bij Eurolac Lactatiekunde te Helmond (uitsluitend na telefonische afspraak) kunt u contant betalen of pinnen. De voorkeur gaat echter uit naar direct online betalen bij bestellen.

Voor overschrijving via bank (bij bestellen op rekening in de winkel of voor facturen voor consulten of educatieve diensten) maakt u het totale bedrag op de factuur over naar IBAN: NL42 TRIO 0197800033 (BIC: TRIONL2U) ten name van Eurolac Lactatiekunde te Helmond onder vermelding van het factuurnummer/bestelnummer.

Betaalverplichting

Door het klikken op de knop Bestelling plaatsen in de winkelomgeving gaat u een betaalverplichting aan.

Afspraken voor consulten kunnen online door de client zelf worden gemaakt. Bij de opties voor consulten worden de prijzen daarvoor duidelijk vermeld. Het maken van een afspraak houdt een betaalverplichting in.

Annuleren van afspraken tot aan het tijdstip van de afspraak is mogelijk, zonder kosten. Indien een afspraak niet wordt nagekomen zonder annulering wordt een factuur verstuurd voor de geboekte tijd.

Klachtenprocedure

Eurolac Lactatiekunde streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u, ondanks deze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken.

Deze klachtenprocedure benadrukt de hoge waarde die Eurolac Lactatiekunde hecht aan de relatie met opdrachtgevers en cliënten die gebruik maken van het winkel- en scholingsaanbod en consulten. Een uiting van ontevredenheid wordt dan ook uiterst serieus genomen en tegelijkertijd gezien als kans om de bedrijfsvoering te optimaliseren.

De klachtenprocedure voor de webwinkel maakt onderdeel uit van de Algemene voorwaarden, artikel 14.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

De klachtenprocedure voor de Consulten en cursussen is gebaseerd op die voor de webwinkel.

Aanvullende regelingen:

 1. Alle klachten over consulten en cursussen worden eerst schriftelijk of via email voorgelegd aan de ondernemer.
 2. Indien klager en ondernemer niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen, kan de klacht worden voorgelegd aan de beroepsvereniging van de ondernemer.

Retoursinformatie

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren*. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

*om uw ongeopende, c.q. niet aangebroken product retour te sturen.

Betalingsvoorwaarden AfterPay

Acceptatie- en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.2.0-2017

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op je bezoek van deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

 Artikel 1 Beoordeling aanvraag

1.1.  Je hebt een bestelling geplaatst en gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van  Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”). Deze keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van jouw gegevens.

1.2.  Het resultaat van de toetsing krijg je indien mogelijk direct online te zien met daarbij aangegeven of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst en indien mogelijk kun je hiervan een opgave van redenen ontvangen. Je kunt ook na één werkdag contact opnemen met de klantenservice van AfterPay

1.3.  AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van jouw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4.  Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het tot stand komen van een koopovereenkomst te toetsen (het plaatsen van een order). Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:

1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;

2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;

3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, vragen wij je tevens de naam van de eigenaar van de eenmanszaak of de namen van firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;

4.Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay® gaat betalen (enkel bij automatische incasso).

1.5.  Om te kunnen betalen met AfterPay® moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

1   Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;

2   Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden jouw schulden tijdig te voldoen.

3   Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die je rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.

4   De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan je toestaat om achteraf te mogen betalen;

5   Het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en jouw keuze te betalen met AfterPay®. AfterPay en de webwinkelier verwerken jouw gegevens ter uitvoering van je overeenkomst

6   Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit jouw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.

 

Artikel 2 Wijze van betalen

2.1.  Jouw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kunt betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. Dit is meestal een digitale factuur. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.

2.2.  AfterPay behoudt zich het recht voor – voor zover wettelijk is toegestaan – om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van jouw bestelling niet te restitueren.

2.3.  Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. AfterPay neemt hierbij alle toepasselijke regelgeving in acht.

2.4.  AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.

2.5.  AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht

3.1.  Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

3.2.  Je dient zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van jouw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen er hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3.  Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

 

Artikel 4 Betaaltermijn

Jouw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

 

Artikel 5 Adreswijziging

Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere wijziging in je e-mailadres of telefoonnummer. Zolang AfterPay geen wijziging heeft ontvangen, word je geacht bereikbaar te zijn op de laatst bij AfterPay bekende contactgegevens. Wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de klantenservice van AfterPay. Een wijziging kun je per post sturen naar Postbus 434, 8440 AK Heerenveen t.a.v. AfterPay, per e-mail naar klantenservice@afterpay.nl of telefonisch via 020-7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de normale kosten van je telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim

6.1.   Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2 Indien je binnen 14 dagen na de factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay je een kosteloze e-mailherinnering om je te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een herinnering waarin het verschuldigde bedrag is opgehoogd met kosten vanwege de incassering. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay je per post een sommatie (laatste herinnering), waarbij de kosten nogmaals zijn verhoogd. De totale buitengerechtelijke incassokosten staan vermeld op de laatste herinnering.

6.3.   Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven.

6.4.   Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen, zullen nadien door je gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens

AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kun je alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen over inzage van de persoonsgegevens en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving om je privacy te beschermen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1.  AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving

8.2.  Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.